Μπορείτε να με βρείτε στην οδό Μεγάλου Σπηλαίου 21 στον Υμηττό, Αθήνα

Στο χώρο αυτό παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης με τη μέθοδο της Λακανικής Ψυχανάλυσης σε ανέργους, εφήβους, παιδιά και ενήλικες, ατομικά και σε ομάδες.


Η έδρα μου διαθέτει επαρκή χώρο με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές αίθουσες ώστε να ικανοποιούν μεγάλο πλήθος συνεδριών. Επίσης οι αίθουσες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ομάδας θεραπευόμενου (παιδιά, ενήλικες κλπ).